Podatek od wygranej – czy zawsze trzeba go zapłacić?

podatek od wygranej

Biorąc udział w loterii lub teleturnieju skupiamy się na tym, aby wypełnić jak najlepiej swoje zadanie i wygrać. Planujemy, na co zostanie przeznaczona kwota, którą otrzymamy i dzielimy przysłowiową „skórę na niedźwiedziu”. Przystępując do konkursu niewielu z nas myśli o podatku, który należy później zapłacić. Organizator zazwyczaj przewiduje tę sytuację i powiększa kwotę nagrody o należny podatek. Jednak to na laureacie spoczywa obowiązek zapłaty.

Czy zawsze należy uiścić podatek od wygranej?
Czy są istnieją przepisy regulujące podatek od nagrody?
W jakich sytuacjach nie trzeba płacić tego podatku?

Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

Gdzie można wygrać pieniądze?

Dodatkowe środki można otrzymać biorąc udział w różnego rodzaju loteriach, konkursach lub grach liczbowych. Najczęściej ogłoszenia o nich znajdują się w…Twoim własnym domu. Producenci ogłaszają promocyjne loterie umieszczając o nich odpowiednią adnotację na opakowaniach swoich produktów. Informację o nich można także znaleźć na stronach marek, firmowych fanpagach oraz specjalnie dedykowanych stronach internetowych, które zbierają w jednym miejscu najatrakcyjniejsze konkursy.

Wygrałeś/łaś i co dalej?

Najpierw należy odpowiedzieć na pytanie, w jakiego rodzaju konkursie brałeś udział? Czy nagrodą jest gotówka, czy może wartościowy przedmiot? Wróć do regulaminu promocji i przeczytaj go szczegółowo. Postaraj się znaleźć punkty dotyczące podatku. Czy organizator napisał o nim w regulaminie? Czy przewidział kwotę potrzebną na podatek? W razie dodatkowych pytań najlepiej skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu i ustalić szczegóły odebrania nagrody oraz zapłaty podatku.

Jakie przepisy regulują podatki od nagród?

Uregulowania dotyczące płatności podatku można znaleźć w Ustawie o Podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. W tym dokumencie są zawarte informacje dotyczące zarówno podstawy opodatkowania, wymiaru, jak i ulg oraz zwolnień od tego podatku.

Czy zawsze trzeba zapłacić podatek od wygranej?

To, czy podatek należy zapłacić jest uzależnione od kilku czynników, m. in. rodzaju konkursu, jego charakteru, wygranej kwoty.

Poniżej w tabeli zestawienie prezentujące niektóre wygrane z informacją, kiedy nie trzeba płacić od nich podatku:

Rodzaj wygranej Kwota (jeśli dotyczy) Komentarz
Konkursy z dziedziny sztuki, kultury, nauki lub dziennikarstwa i sportu 2000 zł Nagrody w tych konkursach są zwolnione z podatku do podanej kwoty.
Gry i konkursy ogłaszane i/lub organizowane przez środki masowego przekazu (telewizja, radio, prasa, Internet) 2000 zł Do tej kwoty w podanych konkursach nie trzeba uiszczać podatku.
Gry hazardowe 2280 zł Jeżeli gra jest organizowana przez podmiot do tego uprawniony, który działa na terenie Unii Europejskiej, wygrana nieprzekraczająca podanej kwoty jest zwolniona od podatku.
Gra w pokera brak ograniczenia kwotowego Warunkiem otrzymania zwolnienia od podatku w przypadku tej wygranej jest organizacja gry przez uprawniony do tego podmiot działający na terenie Unii Europejskiej.

Podsumowując .
Gdy bierzesz udział w konkursie lub grze hazardowej, najlepiej najpierw zapoznaj się z pełnym regulaminem utworzonym przez organizatora. Aby uniknąć przykrych niespodzianek dobrym rozwiązaniem jest także dokładne przestudiowanie ustawy o grach losowych.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *