Kredyt hipoteczny – co warto wiedzieć zanim weźmiesz?

kredyt hipoteczny

Coraz więcej osób ma zaciągnięty kredyt hipoteczny. Wartość zadłużenia polskich gospodarstw domowych z tego tytułu przekroczyła kwotę 400 mln zł. Polacy na kredyt kupują swoje wymarzone mieszkania. Nie wiadomo jednak jak oceniają swój wybór z perspektywy czasu – są zadowoleni, a może żałują decyzji o wzięciu kredytu. Aby tak nie było przed udaniem się do banku warto nieco wiedzieć o kredycie hipotecznym? Od czego zależy jego koszt? Co to jest WIBOR? Co bierze bank pod uwagę, udzielając decyzji kredytowej?

Decyzja na wiele lat

Zaciągniecie kredytu hipotecznego to niezwykle ważna decyzja finansowa. Kredyt spłaca się bowiem regularnie nawet przez 30 lat i to bez względu na to, co stanie się w międzyczasie. Dlatego warto ocenić na starcie, czy na kredyt nas stać. W tym celu trzeba podliczyć wszystkie koszty zobowiązania, w tym prowizje, ubezpieczenie itd.

Sporo informacji na temat kredytu znajduje się w formularzu informacyjnym. Znaleźć tam można dane na temat wysokości oprocentowania, marży czy prowizji. Są to parametry, które wpływają na całościowy koszt zobowiązania. Na ogół wysokość prowizji to kilka procent od sumy całego kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie kredytu

Niekiedy bank wymaga od kredytobiorcy wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. Tak jest w przypadku ubezpieczenia pomostowego, ale tylko przez pewien czas – do chwili wpisania nieruchomości do księgi wieczystej. W praktyce ubezpieczenie to oznacza podniesienie marży na dany okres czasu. Poza tym niemal każdy bank wymaga ubezpieczenia domu bądź mieszkania. Obowiązkowa jest polisa chroniąca lokal na wypadek tzw. zdarzeń losowych, a więc pożaru, powodzi czy huraganu.

Dodatkowo lokal można zabezpieczyć przed kradzieżą. Popularne stają się ubezpieczenia od utraty pracy czy od następstw nieszczęśliwych wydatków. Mogą one w dużej mierze zachwiać płynność  finansową kredytobiorcy i uniemożliwić mu regularną spłatę zobowiązania finansowego.

Co trzeba wiedzieć przed zasięgnięciem kredytu hipotecznego?

Kredyt nie musi być wcale ogromnym balastem, o ile weźmie się go z głową. Trzeba przede wszystkim posiadać dokładną wiedzę na temat całkowitej wysokości rat i dodatkowych kosztów. Warto wiedzieć, że sporo zależy w tym przypadku nie tylko od marży banku, ale i wskaźnika WIBOR. Określany jest ona raz na 3 lub 6 miesięcy (w zależności od banku) i wpływa  w dużej mierze na wysokość płaconej co miesiąc raty. Ponadto dobrze jest wiedzieć jakiego ubezpieczenia wymaga bank oraz jaka jest wysokość ewentualnej prowizji za udzielenie kredytu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *