Czym się różni kredyt od pożyczki?


Czym się różni kredyt od pożyczki?

Na rynku finansowych istnieje bardzo dużo różnego rodzaju rozwiązań. Konsumenci najczęściej korzystają z kredytów i pożyczek. Myli się ten, który uważa, ze jest to ten sam produkt. Mimo ogólnego założenia i struktury kredytu i pożyczki – są one różne.

Kredyt

Kredyt jest rozwiązaniem udzielanym wyłącznie przez banki. Oznacza to, że aby otrzymać kredyt – należy przejść przez skrupulatna i szczegółową weryfikację zdolności i historii kredytowej. Zaletą kredytu jest jego atrakcyjna stopa procentowa i dogodne warunki spłaty. Teoretycznie, szanse na kredyt mają osoby z nienaganną historią kredytową i bez negatywnych wpisów do BIK, BIG, KRD itp. Kredyt i warunki jego spłaty są zawarte w specjalnym harmonogramie, który uwzględnia wszystkie składniki raty – jej część kapitałową, odsetki i łączną sumę tych dwóch składników – ratę ogólną. Umowa kredytu jest zawierana między kredytobiorcą i bankiem zawsze w formie pisemnej. Do umowy załączany jest regulamin, oświadczenie o ryzyku zmiany stopy procentowej i inne wymagane dokumenty. Struktura kredytu charakteryzuje się zazwyczaj dłuższym okresem kredytowania możliwością comiesięcznej spłaty rat. Raty – w zależności od wybrania ich modelu – mogą być równe, czyli takie same przez cały okres kredytowania, bądź malejące – początkowo wysokie, a wraz ze zmniejszaniem się salda zadłużenia coraz niższe. Bank udziela także kredytów na miarę możliwości kredytobiorcy. Nie ma więc on gwarancji, ze ubiegając się o kredyt na 20 tysięcy złotych taki otrzyma. Analityk banku, podczas procesowania wniosku weryfikuje zdolność klienta. Jeżeli nie jest ona w stanie pokryć się z wysokością wnioskowanej kwoty – bank zaoferuje kredyt w niżej wysokości niż wnioskowana, lub odmówi jego udzielenia. Kredyty mogą być udzielane zarówno na konkretny cel – samochód, mieszkanie, lub na cel dowolny – kredyt konsumencki. Bank, może wymagać także dodatkowego zabezpieczenia jakim może być hipoteka – w przypadku kredytu hipotecznego, albo samochód lub inna ruchomość. Tak naprawdę wszystko zależy od oferty banku, zdolności finansowej klienta i jego oczekiwań.

Pożyczka

Pożyczka jest rozwiązaniem, które może być oferowane nie tylko przez banki, ale także inne firmy i osoby fizyczne. Główną zasadą określająca pożyczkę jest to, że pożyczane pieniądze muszą być własnością pożyczkodawcy. Wszystkie zasady, które regulują pożyczkę i jej obsługę jest Kodeks Cywilny i Ustawa o kredycie konsumenckim. Dzięki temu, pożyczkobiorca może na przykład w ciągu 14 dni odstąpić od umowy (gwarantuje mu to prawo), a pożyczkodawca musi takie odstąpienie przyjąć i honorować. Pożyczki cieszą się ostatnio ogromnym zainteresowaniem. Wynika to z faktu, że aby pożyczkę otrzymać, konsument nie musi przechodzić przez żmudne procedury weryfikujące jego zdolność finansową (chociaż może tak być). Pożyczka jest także często udzielana na dowolny cel – nie trzeba wskazywać konkretnego przeznaczenia pożyczonych pieniędzy. Kwestie spłaty rat, ich liczby i wysokości są ustalane indywidualnie między pożyczającym a pożyczkobiorcą. Oczywiście wszystkie zapisy dotyczące uzyskania dodatkowej gotówki są zapisane w umowie. To czym odróżnia pożyczkę od kredytu jest na przykład brak konieczności podpisywania umowy w przypadku kwoty do 500 złotych. Pożyczka może być darmowa – nie muszą być do niej naliczane odsetki, jak to jest w przypadku kredytu. Tak naprawdę, wszystkie zasady dotyczące warunków jej spłaty ustalane są indywidualnie. Pożyczka to także przekazanie pożyczkobiorcy gotówki na własność. W przypadku kredytu, kredytobiorca, dopóki nie spłaci swoich zobowiązań dysponuje pieniędzmi banku. Dużą popularnością cieszą się formy pożyczkowe oferujące tak zwane szybkie pożyczki. Zaletami takiego rozwiązania są szybkość wypłacenia środków i brak konieczności dostarczania dokumentów niezbędnych do weryfikacji sytuacji finansowej. Tego rodzaju produkt udzielany jest także zazwyczaj na okres 1 -2 miesięcy i posiada wyższe oprocentowanie niż kredyt bankowy.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *